Välkommen

KARRIÄRSTÖDS UPPDRAG


Vi är ett arbetsintegrerat socialt företag som vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.


Karriärstöd Göteborg jobbar för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden genom att öka personens självkänsla, självförtroende, delaktighet och egenmakt och därmed öka möjligheterna till anställning.


Integration, jämställdhet och demokrati är frågor som är viktiga för oss och det genomsyrar hela verksamheten.


Vi arbetar med både förstärkt arbetsträning och etableringsuppdraget. Syftet med arbetsträningen är att varje individ ska skall få språk, kultur och yrkesträning så att hen närmar sig den svenska arbetsmarknaden.


Vi har som målsättning att stötta människor, med eller utan funktionsnedsättningar, att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Vi vill påverka genom att förändra förutsättningar och attityder i samhället.


Mer information om vår verksamhet kommer inom kort.

HÖR AV DIG TILL OSS!


Är du nyfiken på oss eller har frågor om vår verksamhet så tveka inte att höra av dig.

Välkommen!